Betingelser for brug

Disse brugsbetingelser styrer din brug af Upgradeyourself.dk-produkter, underbrand af Makr Group ApS '(samlet benævnt “ Upgrade Yourself Services”).


Læs disse brugsbetingelser omhyggeligt, inden du begynder at bruge Upgrade Yourself Services eller produkter. Din adgang til og brug af opgraderingen Yourself- tjenester og / eller ethvert materiale, der er indeholdt i, eller som kan fås adgang, download, installation og / eller kopiering via Upgradeyourselfs tjenester er betinget af din accept og overholdelse af disse vilkår for brug. Du anerkender og accepterer at overholde disse betingelser for brug ved at få adgang til eller bruge Webstedet og Upgradeyourself Shop. Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser for brug, skal du ikke bruge Upgradeyourselfs Tjenester eller produkter.


Oplysninger om os

  • Upgrade Yourself giver et online-markeret sted for nye teknologier og tjenester, der kan hjælpe dig med at performe på et højere niveau. Disse kan supplere en sund levestil og gøre det lettere at håndtere de stressfaktorer og miljømæssige udfordringer, som brugeren måtte have.


Upgrade Yourself er en underbrand af Makr Group ApS.

  • Upgrade Yourself blev startet af Mads Bender og Brian Østergaard i september 2019 og har afdelinger i Odense og København, Danmark.


Tredjeparts software

Upgrade Yourself bruger tredjepartssoftware på UpgradeYourself-webstedet, f.eks. Shopify som et e-handelsplugin og til at håndtere betalinger. Enhver sådan tredjepartssoftware er uden for anvendelsesområdet for disse brugsbetingelser. Du accepterer, at Upgrade Yourself ikke er ansvarlig for sådan tredjepartssoftware eller for at vurdere tredjeparts indhold og brug af tredjepartssoftware udelukkende på din egen risiko.


Brug af Upgrade Yourself Shop

Alle ordrer er underlagt accept af os, og vi vil bekræfte en sådan accept til dig ved at sende en ordrebekræftelse, der bekræfter, at vi har modtaget din ordre. Først når transaktionen er afsluttet og bekræftelsen er sendt af os, er salget afsluttet. Bemærk, at tilgængeligheden af visse produkter muligvis er begrænset, og at produkterne muligvis ikke er tilgængelige til øjeblikkeligt salg.

Ethvert køb i butikken er underlagt salgsbetingelserne.

Vi opbevarer en kopi af ordreoplysningerne om dit køb, dette er tilgængeligt på anmodning.

Sørg for, at de givne oplysninger er korrekte, før du bestiller. I tilfælde af fejl under et køb, bedes du kontakte os på.

Købet kan ske på engelsk.

Du må ikke bruge indholdet af websiden UpgradeYourself til videresalg, heller ikke systematisk udvinding og / eller genanvendelse af vores indhold (f.eks. varelister, beskrivelser, priser) til ethvert formål, der er ulovligt.


Intellektuelle ejendomsrettigheder

Upgrade Yourself er ejer af alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med det offentliggjorte materiale. Det offentliggjorte materiale er beskyttet af ophavsret, varemærke, databaserettigheder og / eller andre immaterielle rettigheder. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Upgrade Yourself-logoet tilhører UpgradeYourself.


Regelmæssige ændringer

Vi sigter mod at opdatere siden regelmæssigt og kan ændre indholdet til enhver tid. Hvis behovet opstår, kan vi muligvis suspendere adgangen til siden eller lukke den på ubestemt tid. Noget af materialet på siden kan være forældet, og vi er ikke forpligtet til at opdatere dette materiale.


Ansvarsbegrænsning

Produkterne, der leveres af Upgrade Yourself leveres "som det er". Selvom vi sørger for, at disse produkter overholder lovgivningen, og forsøger at give retningslinjer for, hvordan man bruger produkterne, kan vi ikke garantere, at de ikke kan forårsage uheldige bivirkninger, hvis de bruges mod vores anbefalinger. Brugen af produkter fra UpgradeYourself er dit eget ansvar.

Vi er ikke ansvarlige over for nogen for tab eller skade, der måtte opstå som følge af brug eller misbrug af Upgrade Yourselfs-produkter, herunder skader på hud, sind og krop, tab af indtægter, overskud, kontrakter, forventede besparelser, spildt udgifter, data eller goodwill. Intet i disse vilkår for brug kan fungere til at udelukke eller begrænse vores ansvar for:

død eller personskade som følge af uagtsomhed;

svig eller bedrag


Oplysninger om dig

Vi behandler oplysninger om dig i relation til din ordrehistorik og kundeinformation.


Vira, hacking og andre lovovertrædelser

Det er ulovligt at bevidst indføre vira, trojanere, orme, logiske bomber eller andet ondsindet eller teknologisk skadeligt materiale.

Ved at overtræde denne bestemmelse kan du begå en strafbar handling. Enhver sådan lovovertrædelse rapporteres til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi samarbejder med disse myndigheder ved at afsløre din identitet til dem.


Links på websiden

Links til andre sider og ressourcer, der leveres af tredjepart på websiden, gives kun til din information. Vi kontrollerer ikke indholdet på disse sider eller ressourcer og tager intet ansvar for dem eller for noget tab eller skade, der måtte opstå som følge af din brug af dem.


ÆNDRINGER I VILKÅR FOR BRUG

Vi kan til enhver tid revidere disse vilkår for brug ved at ændre denne side. Det forventes, at vi fra tid til anden tjekker denne side for at bemærke alle ændringer, vi foretager, på de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af dine produkter. Nogle af bestemmelserne i disse brugsbetingelser kan også erstattes af bestemmelser eller meddelelser offentliggjort andetsteds på siden Upgrade Yourself.


Lov og jurisdiktion

Disse brugsbetingelser (og enhver tvist, kontrovers, forhandling eller krav af uanset art, der opstår som følge af eller på nogen måde i forbindelse med disse vilkår for brug eller deres dannelse) vil blive styret af og fortolket i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Enhver tvist, forskel eller kontrovers, der opstår mellem UpgradeYourself og dig med hensyn til konstruktion, fortolkning eller anvendelse af Upgrade Yourself-produkter og brugsbetingelser, der ikke kan løses mellem parterne, vil blive bragt til de danske domstole.